STC

STC – Secondary Tank Containment

Alle som eier, leier eller på annet vis driver med tanker som inneholder farlige kjemikalier eller avfall som utgjør en miljørisiko har i henhold til den nye forurensningsforskriften som kom i 2014 ansvar for å unngå forurensning fra sitt anlegg. Forskriften stiller krav om at den som eier/driver/leier skal gjøre forebyggende tiltak og redusere sjansen for at utslipp skjer og legge til rette for tiltak som vil begrense skader og miljøforurensning om et uhell eller lekkasje vil skje.

Statoil Dolvik

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende STC anlegg?
Ta gjerne kontakt med fagansvarlig.

Sondre Veum

Prosjektleder Betong

+47 464 23 822
sondre@akgranheim.no

Forskriften er gjeldende fra 1.januar 2019. Men den har en tilbakevirkende kraft på all landbasert lagring med tilknyttede aktiviteter. Det vil si at alle landbaserte lagringstanker skal fra 1. januar 2019 imøtekomme de nye kravene. På alle tanker som flyttes eller etableres etter 1. januar 2014 vil de nye kravene være gjeldende fra da tanken blir satt i drift.

Din totalleverandør

AK Granheim er din samarbeidspartner innen STC anlegg. Helt fra beregninger og prosjektering til utførelse sitter vi på noe av Norges største ekspertise og erfaring innen STC. Gjennom mange år har vi utført prosjekter på vegne av både Statoil, Air BP og OLT.

Vi kjenner reglene og vi vet hva det betyr for deg som driver/eier/leier. Hvordan skal du forholde deg til dem. Hva må jeg gjøre med mitt anlegg for at det skal innfri kravene fra 2019? Og hva vil det koste. Her hjelper vi deg gjerne. Ta kontakt med oss enten du har spørsmål eller har behov for beregninger eller utførelse av hele prosjekter.

IMG_2750

Hva sier forskriften?

Tankanlegget skal sikres med nødvendige barrierer mot de ulike typer hendelser som kan medføre forurensing. En barriere er en funksjon eller et tiltak som er planlagt, etablert og vedlikeholdt for å bryte et uønsket hendelsesforløp som kan medføre forurensning. Barrierer kan være organisatoriske eller tekniske. Disse skal være basert på en vurdering av miljørisiko for den aktuelle situasjonen/anlegget. 
Det stilles også krav om at alle tanker etablert eller flyttet etter 1. januar 2014 skal alle ytterflater omfattes av oppsamling, inkludert tankbunnen. For tank etablert før det gitte tidspunkt skal oppsamling tilpasses tanken der den står.
Tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur skal ha ett oppsamlingsarrangement som minst rommer 100% av tankens faktiske volum. Det settes også som krav at oppsamlingen tåler de produkter som tankene inneholder. Om oppsamlingen omfatter flere tanker skal oppsamlingsarrangmenetet kunne fange opp minst 110% av den største tanken sitt faktiske volum. 

Noen av våre prosjekter

Bergen Lufthavn Flesland

På Bergen Lufthavn Flesland har vi bygd om Statoil/Air BP sitt anlegg til ett STC anlegg. Oppdraget har bestått i riving av eksiterende anlegg inkludert flytting av tanker som skulle brukes om igjen og sortering av betong og stål. Miljøopprydning og sanering av tomta. Grunnarbeider og betongarbeider på nytt STC anlegg. Se flere bilder her

IMG_2734

Sjursøya Oslo

På Sjursøya utenfor Oslo har vi utført arbeid for Statoil Fuel & Retail over flere år. Totalt har vi bygget tre nye STC tankanlegg. Arbeidene har inkludert grunnarbeider i forkant, under og opparbeidelse av utearealer, og totale betongarbeider på alle tre tank parkene.

IMAG0156

Kristiansand – Kolsdalsodden

I Kristiansand bygger vi i perioder 2015-2016 nye barrierer for Statoil Fuel & Retail. Oppdraget har inneholdt betong og grunnarbeider.

- IMG_0146 - 13.11.2015_0411