Graving og grunnarbeid

Graving og grunnarbeid

Vi i AK Granheim ønsker å være din totale leverandør innenfor grunn og gravearbeider. Vi utfører alle typer utgravninger som veier, VA, tomter og utføring av spegningsarbeider. Gjennom mange år har vi opparbeidet oss en ekspertise innenfor arbeid på drivstoffanlegg. – Alt fra private fyringsanlegg og tanker til drivstoffanlegg og bensinstasjoner.

Gjennom vårt arbeid mot oljeselskaper har vi opparbeidet oss kompetanse på miljøsanering og opprydning av forurenset grunn, riving av bygg og masseutskiftning.

unspecified

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende graving og grunnarbeid? Ta gjerne kontakt med fagansvarlig.

Fredrik Moe

Avd. sjef Prosjekter

Graving/Grunn

+47 957 35 590
fredrik@akgranheim.no