Vi støtter kreftforeningen!

I år støtter AK Granheim kreftforeningen sin juleaksjon. Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon som arbeider målrettet i forskning og behandling av kreft. Gjennom arbeidet som legges ned kan stadig flere reise kreftfrie hjem.

Vi håper vår gave kan bidra til at flere kommer kreftfrie hjem. God jul!

4-vi-stotter-kreftforeningen-julen2016-867x177