Statoil Dolvik

Statoil Dolvik

Tankanlegget på Stamsneset forsyner Flesland flyplass med drivstoff, via en rørledning som ligger i grunn med et strekk på ca. 4,5km.

AK Granheim AS har vært hoved bedrift under hele utførelsen.

Arbeidet har bestått av: 

Rivning av eksisterende tankanlegg.

Miljøsanering av et område på ca. 8 000 m2.

Midlertidig flytt av tank på ca. 2 600 m3.

Grunnarbeid for nytt tankanlegg og diverse rørtraseer.

Betongarbeider med nytt tankanlegg.

Stål og bygg arbeider for pumperom og kontor.

Inn løfting av 3 tanker og ansvarlig for løftene.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål vedrørende noen av våre tjenester? Ta gjerne kontakt med oss!

Fjellhamarveien 52, 1472 Fjellhamar
67 97 80 90
post@akgranheim.no