Foto: Magnus Stensrud
Vi har utført grunnarbeider for Circle K sin nye bensinstasjon på Rygge. Prosjektet har pågått siden februar og ble overlevert i slutten av mai.
Prosjektet har omfattet tank og bensintekniske installasjoner i bakken, kabler og trekkerørs grøfter, avretting og fundamentering til betongplater. Vi har og stått for opparbeidelse av uteområdene og faste dekke
Se bilder fra prosjektet her