AK Granheim AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift  15 desember 2015, dette medfører for oss at vi jobber vi med miljø og innkjøp på samme måte som vi gjør på alle våre strategiske områder. Et kontinuerlig fokus og ønske om å forbedre våre prestasjoner. Som en del av måloppnåelsen er det i praksis styring av innkjøpene som er den betydelige faktoren for å oppnå miljømålene. Det er blant annet behovsvurdering, krav, miljømerking, forventninger vi og bransjen har til produkt, produksjon, logistikk, etc.