Allmøte 16.12

Allmøte 16.12 Fredag 16.12 arrangerte AK Granheim allmøte for alle ansatte. Med jobber i store deler av landet er det ikke alltid like lett å samle alle ansatte. Quant er blandt de store kundene våre. Bernt Lillestrand fra Quant var invitert for å ha ett foredrag om HMS og observasjoner. Her ble det snakket om jobbrelaterte situasjoner for oss som jobber mye på forecourt. Det ble noen gode prater om sikkerhet! Det ble også denne gangen avholdt en team konkurranse. Denne gangen gikk oppgaver ut på å bygge en lengst mulig bru som så skulle bære vekten av en modell gravemaskin. Det ble vist stort konkurranse instinkt og mange forskjellige tekniske løsninger kom på bordet! Etter spennende testrunder og målinger av lengde gikk gruppe 1 av med seieren. Gratulerer til Annette, Rolf, Espen S, John, Håkon og Rune P med seieren og innehavere av AK Granheims vandrerpokal! Hver måned har det blitt valgt ut en månedens lagspiller. Denne personene har utmerket seg for innsats og litt belønnet med gavekort! Nå var det tid for å trekke årets lagspiller. Premien var en weekend til Berlin inkludert hotell og reise. Vi gratulerer Frode Bunes som årets lagspiller og ønsker god tur!!...

Vi støtter kreftforeningen!

Vi støtter kreftforeningen! I år støtter AK Granheim kreftforeningen sin juleaksjon. Kreftforeningen er en landsdekkende frivillig organisasjon som arbeider målrettet i forskning og behandling av kreft. Gjennom arbeidet som legges ned kan stadig flere reise kreftfrie hjem. Vi håper vår gave kan bidra til at flere kommer kreftfrie hjem. God...

Vi har overlevert Circle K Rygge!

Vi har utført grunnarbeider for Circle K sin nye bensinstasjon på Rygge. Prosjektet har pågått siden februar og ble overlevert i slutten av mai. Prosjektet har omfattet tank og bensintekniske installasjoner i bakken, kabler og trekkerørs grøfter, avretting og fundamentering til betongplater. Vi har og stått for opparbeidelse av uteområdene og faste dekke Se bilder fra prosjektet...

Allmøte 08.02

Med arbeidsplasser på flere lokasjoner og ansatte som reiser er det ikke så lett å få alle til å samles. Mandag 8.2 hadde vi ett allmøte med alle ansatte hos oss. Det ble en dag full av input for alle mann. I tillegg til å gå gjennom en del forskjellige temaer så ble det også tid til en team oppgave. Her ble de ansatte delt inn i 6 team som sammen skulle utføre noen oppgaver. Teamene fikk utdelt litt papp, en pakke med sugerør, tape, hyssing og saks. Oppgaven bestod i å bygge ett høyest mulig tårn, lage en konstruksjon så et egg kunne slippes fra valgfri høyde uten at det skulle knuse og en huskeoppgave der alle på hvert team skulle innom ett rom og formidle en setning som ble gitt til førstemann i rommet. Oppgaven lokket frem stort konkurranse instinkt og mange kreative ideer. Lag samarbeidet og innsatsen var det heller ikke noe å si på. Seieren gikk til gruppe 3 som bestod av Petter, Marius, Rune, Daniel, Gordon og Dani. Gratulerer med seieren og innehavere av AK Granheims...

Miljøfyrtårn sertifisering

AK Granheim AS ble sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift  15 desember 2015, dette medfører for oss at vi jobber vi med miljø og innkjøp på samme måte som vi gjør på alle våre strategiske områder. Et kontinuerlig fokus og ønske om å forbedre våre prestasjoner. Som en del av måloppnåelsen er det i praksis styring av innkjøpene som er den betydelige faktoren for å oppnå miljømålene. Det er blant annet behovsvurdering, krav, miljømerking, forventninger vi og bransjen har til produkt, produksjon, logistikk,...

DNV- GL Audit

Det ble gjennomført en audit fra DNV (Det Norske Veritas) i august 2015, hensikten var en resertifisering og en gjennomgang av vårt KS system og etterlevelse av sette.  Vi mottok kort tid senere vårt synlige bevis på at AK Granheim AS fortsatt tilfredsstiller de internasjonale krav satt til utførende entreprenører til Esso sine bensinstasjoner i...