Det ble gjennomført en audit fra DNV (Det Norske Veritas) i august 2015, hensikten var en resertifisering og en gjennomgang av vårt KS system og etterlevelse av sette.  Vi mottok kort tid senere vårt synlige bevis på at AK Granheim AS fortsatt tilfredsstiller de internasjonale krav satt til utførende entreprenører til Esso sine bensinstasjoner i Norge.