Med arbeidsplasser på flere lokasjoner og ansatte som reiser er det ikke så lett å få alle til å samles. Mandag 8.2 hadde vi ett allmøte med alle ansatte hos oss. Det ble en dag full av input for alle mann.

I tillegg til å gå gjennom en del forskjellige temaer så ble det også tid til en team oppgave. Her ble de ansatte delt inn i 6 team som sammen skulle utføre noen oppgaver. Teamene fikk utdelt litt papp, en pakke med sugerør, tape, hyssing og saks. Oppgaven bestod i å bygge ett høyest mulig tårn, lage en konstruksjon så et egg kunne slippes fra valgfri høyde uten at det skulle knuse og en huskeoppgave der alle på hvert team skulle innom ett rom og formidle en setning som ble gitt til førstemann i rommet. Oppgaven lokket frem stort konkurranse instinkt og mange kreative ideer. Lag samarbeidet og innsatsen var det heller ikke noe å si på.

Seieren gikk til gruppe 3 som bestod av Petter, Marius, Rune, Daniel, Gordon og Dani. Gratulerer med seieren og innehavere av AK Granheims vandrerpokal!!